Bokpakker bestilles på dfb.nb.no
Hopp over navigasjon
    

Treff

533 treff

Neste side

(vis alle)
Avgrensningsmeny... Skjul avgrensninger

Treffliste

'Abd al-Malik Ibn Marwān : 'uẓamā' al-'arab


av Ahmad Ali al-Tabbal (al-Tabbal, Ahmad Ali)
Bok på Arabisk | utgitt 2010 | Inngår i serie: Uzama' al-arab
Ledig Bestill Husk denne

'Abd al-Qādir : lā lil-isti'mār


av Kébir-Mustapha Ammi ([oversatt av forlaget])
Bok på Arabisk | utgitt 2016
Ingen ledig Bestill Husk denne

'Add al-khirāf qabla al-nawm : limādhā nanām


av Janice Lobb ([illustr. av] Peter Utton)
Bok på Arabisk | utgitt 2001 | Inngår i serie: Il'ab wa ta'allam
Ingen ledig Bestill Husk denne

'Ali Baba wa al-arba'īn ḥarāmī


Bok på Engelsk, Arabisk | utgitt 2005
Ledig Bestill Husk denne

'Ali Baba wa al-arba'īn ḥarāmī


Bok på Bokmål, Arabisk | utgitt 2008
Ledig Bestill Husk denne

'Alā' al-Dīn wa al-miṣbāḥ al-'ajīb


[red. av] Albert Muṭlaq
Bok på Arabisk | utgitt 1997 | Inngår i serie: Ḥikāyatī al-mufaddalah
Ingen ledig Bestill Husk denne

'Anāqīd al-ḥisāb : afkār mufīdah wa alghāz ḥisabiyyah


av Greg Tang ([overs. av forlaget] ; [illustr. av] Harru Briggs)
Bok på Arabisk | utgitt 2005
Ledig Bestill Husk denne

'Ilm al-Āthār : mushāhadāt 'ilmīyah


av Jane McIntosh ([overs. av] Hala Bin Hassanen)
Bok på Arabisk | utgitt 2007
Ingen ledig Bestill Husk denne

'Ālam al-asmāk : hal yastaṭī' al-insān an ya'īsha taḥta al-mā'?


av Wendy Pfeffer ([overs. av forlaget] ; [illustr. av] Holly Keller)
Bok på Arabisk | utgitt 2005
Ledig Bestill Husk denne

'Ālam al-khalīyah al-'ajīb : riḥlah 'ilmīyah istikshāfīyah mudhhilah dākhil al-khalīyah


av Patrick A. Baeuerle (Patrick A. Baeuerle [og] Norbert Landa ; [red. av] Aḥmad al-Ziyādī ; [overs. av] Zaynab Shaḥātah)
Bok på Arabisk | utgitt 1999 | Inngår i serie: al-mustakshifūn al-mīkrūskūbīyūn
Ingen ledig Bestill Husk denne

'Ālam al-ḥayawān


av Paul Dowswell ([illustr. av] Karen Tomlins [og] Verinder Bhachu ; [overs. av] Amal al-Shādhilī)
Bok på Arabisk | utgitt 2003 | Inngår i serie: Mawsū'atī al-ūlá
Ledig Bestill Husk denne

'Ālamunā al-akhḍar


av Angela Wilkes ([overs. av] Albert Muṭlaq)
Bok på Arabisk | utgitt 1994 | Inngår i serie: Mawsū'atī al-ūlá (3)
Ledig Bestill Husk denne

'Āqibat al-jasha'


av Nūrā Afash
Bok på Arabisk | utgitt 2015 | Inngår i serie: Juha wa nawadiruh
Ingen ledig Bestill Husk denne

'Īsá 'alayhi al-salām . Bind 2


av 'Abd al-Tawwāb Yūsuf ('Abd al-Tawwāb Yusuf [og] Samīḥ 'Āṭif al-Zayn ; [illustr. av] 'Abd al-Shāfī Sayyid)
Bok på Arabisk | utgitt 1989 | Inngår i serie: Qiṣaṣ al-anbīyā' lil-abnā' (27)
Ingen ledig Bestill Husk denne

10 'ulamā' ghayarū al-'ālam


av Clive Gifford ([overs. av forlaget])
Bok på Arabisk | utgitt 2012
Ledig Bestill Husk denne

24 sā'ah fī ḥayāt al-ṣaḥrā'


av Elizabeth Haldane ([overs.av Dā'irat al-tarjamah])
Bok på Arabisk | utgitt 2007
Ledig Bestill Husk denne

365 yawman ma' khātem al-anbiyā'


av Nurdān Damla ([illustr. av] Usmān Turhān ; [overs. av] Zeina Idriss)
Bok på Arabisk | utgitt 2014
Ledig Bestill Husk denne

365 yawman ma' ṣaḥabat nabīyina al-ḥabīb


av Ṭaha Kilink ([illustr. av] Sīfāl Siviskī ; [overs. av] Zeina Idriss)
Bok på Arabisk | utgitt 2014
Ledig Bestill Husk denne

A'ẓam tharwah


av Demi (Demi ; [overs. av forlaget])
Bok på Arabisk | utgitt 2006
Ingen ledig Bestill Husk denne

Abṭāl jismuk wa ashrāruh


av Patrick A. Baeuerle (Patrick A. Baeuerle [og] Norbert Landa ; [ill. av] Antonio Munoz ; [overs. av] Zainab Shahateh)
Bok på Arabisk | utgitt 2005
Ingen ledig Bestill Husk denne

Ajmal al-awqāt : afḍal al-ṭuruq li-ta'allum jadwal al-ḍarb


av Greg Tang ([overs. av forlaget] ; [illustr. av] Harru Briggs)
Bok på Arabisk | utgitt 2005
Ingen ledig Bestill Husk denne

Ajmal al-ḥikāyāt al-sha'biyyah


av Ya'qūb al-Shārūnī (Ya'qub al-Sharuni ; [illustrert av] Hilmi al-Tuni)
Bok på Arabisk | utgitt 2003
Ledig Bestill Husk denne

Ajmal ḥikāyāt al-'ālam


[red. av forlaget]
Bok på Arabisk | utgitt 2001 | Inngår i serie: Ḥikāyāt min al-mashāriq ilá al-maghārib
Ledig Bestill Husk denne

Ajmal ḥikāyāt al-zaman al-ghābir


[red. av forlaget]
Bok på Arabisk | utgitt 2001 | Inngår i serie: Ḥikāyāt min al-mashāriq ilá al-maghārib
Ledig Bestill Husk denne
Neste side

(vis alle)
Avgrensningsmeny... Skjul avgrensninger
Generell URL til dette søket: